Állattartási bejelentés

Sokan keresnek meg bennünket tanácsért például:
Készítettünk egy Állattartási Bejelentőlapot melyet egyszerű kitölteni és továbbítani, akár e-mailben, akár levélben.
Minden esetben az állatvédelmi hatóság jár el, vagyis a helyi jegyző. Sokat hallani arról, hogy változás történt, a jegyző helyett a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni. Sajnos, ez a változás nem lett megfelelően előkészítve, és arról is hallani, hogy vissza fogják állítani a rendszert. A legfontosabb, amit az állampolgároknak tudniuk kell, ha egy hivatal, vagy hivatalos személy kap bejelentést, és megállapítja, hogy nem ő az iiletékes, akkor hivatali kötelessége azt az illetékes szerv/személy felé továbbítani. Nem háríthatja el a dolgot azzal, hogy nem rá tartozik! Ezért fontos, hogy a bejelentések írásban történjenek, azoknak mindig nyoma van!
Ha állatkínzás gyanúja merül fel és azonnali intézkedésre van szükség, akkor a rendőrséghez kell fordulni.
Gazdasági haszonállatok esetében a NÉBIH Járási Állatorvosi Hivatalához is lehet fordulni. Címük: Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17. Telefon: 22/315-460
Ha a bejelentés esetleg nem a megfelelő hatósághoz érkezik, vagy a hatóság úgy ítéli meg, hogy nem az ő hatásköre, akkor hivatali kötelessége a megfelelő szervhez (illetékes jegyző, kormányhivatal, rendőrség) áttenni az ügyet!
A bejelentő lapot ahoz az önkormányzat jegyzőjéhez, illetve a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell elküldeni, ahol a bejelenteni kívánt állat található.
A jegyzőnek kötelessége minden bejelentést kivizsgálni, állattartási bejelentések esetén helyszíni vizsgálatot lefolytatni, minderre 30 nap áll rendelkezésére.
A bejelentőnek soha sem kell fizetnie a bejelentésért, vagy hogy a vizsgálat megkezdődjön! - abban az esetben, ha későbbiekben bele akar tekinteni az iratokba - akkor kérheti az ügyféli jogállást, de ehhez 5000 Ft illeték befizetésére van szükség.
Állatkínzás gyanúja esetén a rendőrséget (107 vagy 112 segélyhívó vagy a helyi rendőrörsön személyesen, telefontanú: 06-80-555-111, ingyenes zöld szám) kell értesíteni, ők járőrt küldenek.
Minden bejelentésnél fontos, hogy a hatóság részére pontos információkat adjon meg a bejelentő, pontos legyen a cím és a körülmények leírása, különben sok felesleges munkát kell a hatóságnak végeznie.
FONTOS TUDNI: A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is: ez azt jelenti, hogy személyes adatait csak a hivatal látja, azok nem adhatók ki senkinek. Így névtelenségben lehet maradni, de tanúként lehet segíteni a hatóság munkáját!
Ha e-mailben küldik, akkor kérjenek visszajelzést, postán pedig ajánlott levélként célszerű feladni.
Javasoljuk, hogy a jegyző mellett szervezetünknek is küldjék el a bejelentő lapot, akkor rá tudunk erősíteni a bejelentésre. Nekünk mint civil szervezetnek nincs hatósági jogkörünk, de ügyfélként együttműködünk a hatóságokkal. E-mailes elérhetőségünk: fejer.megye.herosz@gmail.com